Sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap

Deze sectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake Personen met een Handicap.