Jaarverslag Vlaamse Raad WVG 2022

In het jaarverslag brengen we een overzicht van hoe de Vlaamse Raad WVG in 2022 zijn rol als advies- en overlegorgaan heeft opgenomen. Met de vier kamers van de raad brachten we 26 adviezen uit. Naast de advisering nam de raad zijn rol als inspirator ook breder op en organiseerde twee reflectiedagen rond kwaliteit in zorg en ondersteuning. Ook startte het ‘permanent algemeen overleg’ met de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een uitwerking van de overlegfunctie van de raad.

Contact