Intersectorale kamer

De intersectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid van twee of drie sectorale kamers en het beleid inzake welzijn.