Advies instemmingsdecreet over het SWA inzake dak- en thuisloosheid

advies op vraag
Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding
Benjamin Dalle
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van XX XX XX tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap inzake dak- en thuisloosheid

Contact