Sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn

Deze sectorale kamer adviseert, levert reflecties en beleidsvoorstellen en overlegt (met het oog op het afsluiten van akkoorden) over het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn