Advies centra intrafamiliaal geweld

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van de centra intrafamiliaal geweld

De Vlaamse Raad WVG steunt het voornemen van de Vlaamse Regering om de aanpak van intrafamiliaal geweld te hervormen. Het is goed dat er Centra voor intrafamiliaal geweld worden opgericht die een ‘ketenaanpak’ van intrafamiliaal geweld mogelijk maken.

Toch is de raad niet onverdeeld gelukkig met het decreet. We stellen vast dat justitie de bovenhand krijgt in de aanpak van intrafamiliaal geweld. Terwijl we ervan overtuigd zijn dat Vlaanderen ook bijkomend moet investeren in het voorkomen van intrafamiliaal geweld. Dat gebeurt best door de welzijnsaanpak te versterken.

Contact