Home

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) brengt de partners uit het beleidsdomein WVG, de sociale partners en onafhankelijke deskundigen samen om adviezen te geven en akkoorden te sluiten.

Voor het overleg en het sluiten van akkoorden gaan deze stakeholders aan tafel met de Vlaamse Regering. Daarnaast geeft de Vlaamse Raad WVG advies aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het beleid. De raad moet ook bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie.

De raad is samengesteld uit vier kamers. Lees meer