Advies SWA behandeling van personen verdacht van seksuele misdrijven

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van personen verdacht van, beklaagd, beschuldigd, veroordeeld of geïnterneerd wegens seksuele misdrijven.

De Vlaamse Raad WVG adviseerde over het ontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van betrokken personen bij een seksueel misdrijf. De raad is tevreden dat er een herwerkt en geactualiseerd samenwerkingsakkoord voorligt, gebaseerd op een grondige evaluatie en signalen uit de praktijk. 

Het nieuwe samenwerkingsakkoord stelt een gecoördineerde aanpak voorop bij de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Toch valt op dat het samenwerkingsakkoord ondertekend is door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, de Vlaamse minister van WVG en de federale minister van Justitie maar dat de federale minister van Volksgezondheid ontbreekt. Dit is te betreuren. Verder vraagt de raad om de opgebouwde expertise van actoren om gespecialiseerd advies te verlenen, toch te behouden en om de onafhankelijkheid van adviesverlening door de justitiehuizen in het samenwerkingsakkoord te expliciteren.