Advies SWA zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [datum] tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat.

De raad is tevreden dat de continuïteit van de zorgverlening wordt gegarandeerd, maar benadrukt het belang van een correcte financiële afrekening. Hij dringt dan ook aan op verdere samenwerking tussen de deelstaten om tot een sluitende regeling te komen.

Contact