Advies over de verfijning van de begrippen winst en zorg

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorstel van definiëring van de begrippen winst en zorg

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is tevreden dat de minister een vervolg geeft aan zijn eerdere advies van 9 januari 2024. In dat advies werd expliciet gevraagd om de begrippen "winst" en "zorg" te definiëren. Om tot gedragen definities te komen, is volgens de raad een grondig en goed onderbouwd maatschappelijk en politiek debat essentieel. De definities die de minister voorstelt, kunnen een beginpunt vormen voor dit debat maar verdere verfijning en onderbouwing zijn noodzakelijk. De raad reikt in zijn advies concrete suggesties, vragen en opmerkingen aan om de discussie vooruit te helpen.

Contact