Advies verschijningsplicht ouders in het kader van de wet jeugdbescherming en het jeugddelinquentierecht

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 51 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en artikel 15 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de verschijningsplicht voor ouders.

Een positieve ouderbetrokkenheid bij het traject van minderjarigen die een delict hebben gepleegd, is belangrijk. De verschijningsplicht van ouders voor de jeugdrechtbank als geïsoleerde maatregel is echter geen positieve benadering van ouderbetrokkenheid en biedt volgens de raad weinig meerwaarde ten opzichte van het mandaat dat de jeugdrechter al heeft.

Contact