Advies over het Vlaamse beleid voor preventie gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Gwendolyn Rutten
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van XX X 2024 over het Vlaamse beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie.

Met een uitvoeringsbesluit maakt de Vlaamse Regering het decreet over het Vlaamse beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie nu meer concreet. De Vlaamse Raad WVG steunt een structurele en meer gecoördineerde aanpak. De raad vindt het essentieel dat het Vlaamse beleid blijft uitgaan van een preventieve insteek maar mist daarvoor in het uitvoeringsbesluit doelstellingen zoals het aanpakken van maatschappelijke kwetsbaarheden en het bevorderen van een inclusieve samenleving en integratie. In zijn advies roept de raad ook op tot betere afstemming en samenwerking tussen de beleidsdomeinen en de bestuursniveaus om tot een doeltreffend beleid te komen, vanuit een gedeelde visie.

De raad waardeert dat een lokale en gedecentraliseerde preventieve aanpak van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie naar voor wordt geschoven. In zijn advies formuleert hij wel nog enkele aanbevelingen bij deze lokale aanpak en bij de regierol van de lokale besturen.