Advies over het Vlaamse beleid voor preventie gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisitie

adviesvraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Gwendolyn Rutten
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van XX X XXXX over het Vlaamse beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie.

Contact