Advies voorontwerp van instemmingsdecreet SWA betreffende maximumfactuur, forfaitaire toelage chronisch zieken en statuut van persoon met chronische aandoening

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van instemmingsdecreet met het samenwerkingsakkoord betreffende de maximumfactuur, de forfaitaire toelage voor chronisch zieken en het statuut van persoon met een chronische aandoening

Om de principes van de maximumfactuur, de forfaitaire toelage voor chronisch zieken en het statuut van persoon met een chronische aandoening op lange termijn te verduurzamen, sluit de Vlaamse overheid een samenwerkingsakkoord met de federale overheid. De Vlaamse Raad WVG staat positief tegenover dit samenwerkingsakkoord, en steunt dan ook ten volle het voorontwerp van decreet dat daarmee instemt.  De raad meent dat dit een goede zaak is voor Vlaamse patiënten, gezien het bijdraagt aan hun sociale bescherming en specifiek aan de betaalbaarheid van hun zorg.

Contact