Reflectiedag Transparantie en resultaatsfinanciering

Reflectiedag Transparantie en resultaatsfinanciering

vrijdag 1 april 2022 van 9.30 u. tot 13.30 u.
SERV Wetstraat 34-36 1040 Brussel

Op 15 juni 2021 heeft de Vlaamse Raad WVG het advies over ‘kwaliteit in zorg en ondersteuning’ uitgebracht.

Met het oog op de aangekondigde herziening van het kwaliteitsdecreet, willen we hierop verder werken. We organiseren 2 reflectiedagen rond ‘kwaliteit in zorg en ondersteuning’.

  • 25 februari 2022 - Impactgerichte kwaliteitssystemen
  • 1 april 2022 - Transparantie en resultaatsfinanciering

De tweede reflectiedag vindt plaats op vrijdag 1 april 2022 in de lokalen van de SERV, Wetstraat 34-36, 1040 Brussel.

In het advies van 15 juni 2021 bespreekt de Vlaamse Raad WVG verschillende elementen die kunnen bijdragen tot kwaliteit van zorg en ondersteuning. We zetten de dialoog hierover op 1 april verder met focus op twee thema’s: transparantie en resultaatsfinanciering.

  • We bekijken hoe we transparantie het best kunnen realiseren. Waarom moeten we transparant zijn? (intrinsieke motivatie versus extrinsieke motivatie). Waarover moeten we transparant zijn? Welke instrumenten kunnen ons helpen? Professor Koen Hermans (KULeuven) zal zijn inzichten hierover met ons delen en we gaan met elkaar in dialoog. Ook de vraag naar de rol van de inspectie, komt hierbij aan bod.
  • Wat resultaatsfinanciering betreft, bekijken we samen met de heer Piet Vanden Bussche (Domus Medica) of we de stellingname uit het advies (p. 32) verder kunnen onderbouwen. De heer James Van Casteren (administrateur-generaal VAPH) zal zijn visie en inzichten delen over hoe  resultaatsfinanciering kan bijdragen tot een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Deze dag is bedoeld voor de leden van de raad en hun plaatsvervangers met het oog op de voorbereiding van een advies over het kwaliteitsdecreet. Er wordt na afloop een broodjeslunch en netwerkmoment voorzien.

Programma

9 u. - 9.30 u. Onthaal
9.30 u. - 9.45 u. Introductie Advies kwaliteit Vlaamse Raad WVG
Voorzitter: de heer Hendrik Delaruelle
9.45 u. - 10.15 u. Prof. dr. Koen Hermans
10.15 u. -10.45 u. Dialoog over transparantie: wat verwachten we van elkaar? Overheid, gebruikers, organisatie en professionals
Moderator: voorzitter
10.45 u. - 11 u. Pauze
11 u. - 11.30 u. de heer Piet Vanden Bussche (Domus Medica)
11.30 u. -  12 u. de heer James Van Casteren, administrateur-generaal VAPH
12 u. - 12.30 u. Dialoog: Resultaatsfinanciering, onder welke voorwaarden?
Moderator: voorzitter
12 u. - 12.30 u. Dialoog: Resultaatsfinanciering, onder welke voorwaarden?
Moderator: voorzitter
12.30 u. - 13.30 u. Broodjeslunch/netwerkmoment
1 april 2022, 09:30 - 1 april 2022, 13:00