Advies over kwaliteit in zorg en ondersteuning

advies op eigen initiatief

Met het oog op een nieuw kwaliteitsdecreet brengt de raad in dit advies de bouwstenen aan voor een breed kwaliteitskader. Dit kader vertrekt van een breed begrip van kwaliteit (Maatschappelijk Verantwoorde Zorg en Ondersteuning).

We maken een omslag in het denken over kwaliteit waarbij initiatiefnemers in zorg en ondersteuning het vertrouwen krijgen om aan impactgerichte kwaliteitssystemen te werken. Zulke systemen kenmerken zich door een cyclisch leerproces waarbij van doelstellingen wordt vertrokken en deze systematisch worden geĆ«valueerd. Ook de overheid moet een omslag maken. We verwachten dat zij de ontwikkeling van deze impactgerichte kwaliteitssystemen ondersteunt en dat ze zelf ook geĆÆntegreerde gezondheids- en welzijnsdoelstellingen formuleert volgens een cyclisch leerproces.

Over dit kwaliteitskader moet verder worden overlegd met alle stakeholders. Het voorliggende advies bevat heel wat reflecties die een basis voor deze oefening kunnen zijn. Hiermee reikt de Vlaamse Raad WVG de hand naar de Vlaamse Regering om het debat op te starten.