Advies BVR werk- en zorgtrajecten

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns

Na de aanpassing van het decretale kader voor de werk- en zorgtrajecten volgt nu de verdere uitwerking via een voorontwerp van besluit. De Vlaamse Raad WVG betreurt dat er met de aangekaarte aandachtspunten uit zijn vorig advies. weinig rekening is gehouden. De raad herneemt dan ook deze standpunten. Hij vraagt de Vlaamse Regering om de huidige krapte op de arbeidsmarkt als een opportuniteit aan te grijpen en sterker in te zetten op een inclusieve tewerkstelling op maat. Voldoende plaatsen, voldoende kwalitatieve begeleiding, nabijheid en continuïteit van de dienstverlening zijn daarbij cruciale factoren.

De raad is niet overtuigd dat het groeipad, financieel kader en de operationalisering van de werkingsgebieden in het ontwerpbesluit aansluiten bij de reële noden van de deelnemers en de realiteit van het werkveld. Het is dus zeker nodig om het verdere proces goed op te volgen en zo nodig samen met het werkveld concrete oplossingen te zoeken.

Contact