Advies werk-en zorgtrajecten

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Wouter Beke
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet over de werk- en zorgtrajecten

Het decreet van 25 april 2014 over werk- en zorgtrajecten werd op basis van wetenschappelijk onderzoek geëvalueerd en bijgestuurd. De Vlaamse Raad WVG vindt het zeer goed dat de Vlaamse Regering haar wetgeving aan dit soort evaluaties onderwerpt en stelt dan ook tevreden vast dat een aantal bezorgdheden uit het evaluatieonderzoek correct werd opgevangen.

Tegelijkertijd moet de raad vaststellen dat het voorontwerp van decreet te weinig oplossingen voor de grote structurele problemen biedt. Zo blijven de problemen met het statuut en de uitkeringen van de deelnemers onopgelost en ook over maatregelen die de doorstroom of de samenwerking moeten bevorderen, blijft het voorontwerp bijvoorbeeld stil. De uitvoeringsmodaliteiten zullen het potentieel van deze herziening dan ook nog verder moeten invullen.

De raad kijkt uit naar die verdere stappen en wenst maximaal betrokken te worden bij de uitvoeringsmodaliteiten om te komen tot een optimale en werkbare concretisering van de werk- en zorgtrajecten.

Contact