Impactgerichte kwaliteitssystemen

vrijdag 25 februari 2022 van 9.30 u. tot 13 u.

Op 15 juni 2021 heeft de Vlaamse Raad WVG het advies over ‘kwaliteit in zorg en ondersteuning’ uitgebracht.

Met het oog op de aangekondigde herziening van het kwaliteitsdecreet, willen we hierop verder werken. We organiseren 2 reflectiedagen rond ‘kwaliteit in zorg en ondersteuning’.

  • 25 februari 2022 - Impactgerichte kwaliteitssystemen
  • 1 april 2022 - Transparantie en Resultaatsgerichte financiering

De eerste reflectiedag wordt online (via Zoom) georganiseerd op vrijdag 25 februari 2022.

In het advies van 15 juni 2021 geeft de Vlaamse Raad WVG aan welke elementen nodig zijn om een impactgericht kwaliteitssysteem uit te bouwen. Op deze eerste reflectiedag willen we ervaringen uitwisselen tussen verschillende sectoren om elkaar te inspireren. We delen voorbeelden uit het sociaal werk, uit de sector personen met een handicap en uit de ziekenhuizen en reflecteren hierover. We bekijken ook hoe de SDG's ons kunnen helpen om doelen te stellen.

Deze dag staat open voor de leden van de raad, hun plaatsvervangers en medewerkers/experten uit organisaties van leden. 

Inschrijven kan tot donderdag 24 februari 12 u.

Programma

9.20 u. - 9.30 u. Aanmelding
9.30 u. - 9.45 u. Introductie Advies kwaliteit Vlaamse Raad WVG
Dagvoorzitter: de heer Hendrik Delaruelle
9.45 u. - 10.15 u. Belang van de SDG's voor het kwaliteitsvol ondernemen binnen WVG
de heer Peter Wollaert, Cifal Flanders
10.15 u. -11.00 u. Bouwen aan een impactgericht kwaliteitssysteem
de heer Kris Verrelst, voorzitter Commissie Kwaliteit VWV, Algemeen directeur bij De Maanwandelaars
11.00 u. - 11.15 u. Pauze
11.15 u. – 12.00 u. Traject rond impact-gedreven handelen en impactevaluatie ikv Conferentie sociaal werk
Prof. dr. Peter Raeymaeckers (UAntwerpen)
12.00 u. – 12.45 u. Vlaams kwaliteitsmodel FlaQuM. Duurzaam werken aan kwaliteit in de ziekenhuizen
Prof. dr. Kris Vanhaecht (KULeuven)/ Prof.dr. Dirk De Ridder (KULeuven)
12.45 u. Afronding
voorzitter
25 februari 2022, 09:30 - 25 februari 2022, 13:00