Kamer Gezondheid

12:00 - 14:00
  1. Gedachtewisseling over de problematiek van uitgestelde zorg en ondersteuning door corona
  2. Varia