Kamer Gezin en Jongerenwelzijn

14:30 - 16:30
  1. Adviesvraag over het BVR jeugddelinquentierecht - gesloten oriëntatie en gesloten begeleiding
    • Bespreking tweede ontwerpadvies en afwerking
  2. Varia