Intersectorale kamer

09:00 - 10:00
 1. Kennisgeving van de besluiten van de vorige raadsvergadering
 2. Gedachtewisseling over de participatie van stakeholders
  • Op Vlaams niveau
  • Op niveau van zorgraden e.d.
 3. De Vlaamse Raad WVG als overlegorgaan met de Vlaamse Regering
  • Verslaggeving van het gesprek dat plaatsvond op woensdag 23 maart 2022 tussen het voorzitterscollege van de raad en minister Beke over dit thema
 4. Advisering in de Vlaamse Raad WVG: stand van zaken
 5. Varia
  • Extra vergadering op 29 maart 2022 om 13.00 u. over het nieuwe kwaliteitsdecreet met mevrouw Van Kets en mevrouw Moykens
  • Tweede Reflectiedag over kwaliteit op 1 april 2022 om 9.00 u.