Intersectorale kamer

12:00 - 14:00
  1. Opmaak van een advies over het voorontwerp van decreet over de werk- en zorgtrajecten
    • Bespreking
  2. Varia