Jaarverslag Vlaamse Raad WVG 2021

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt u zijn jaarverslag van 2021 voor. In 2021 had onze samenleving nog steeds te kampen met het COVID19-virus. Dit had ook een impact op onze werking en advisering. Zo werden er verschillende adviezen uitgebracht over het gebruik van het COVID-safe-ticket en verliepen onze vergaderingen digitaal.

Toch heeft dit de Vlaamse Raad WVG niet belet om ook in 2021 zijn rol waar te maken als strategisch adviesorgaan. We verstrekten negentwintig adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Deze adviezen werden haast allemaal bij consensus aangenomen. Het toont aan dat in onze raad de vele stakeholders van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin oprecht moeite doen om elkaar te vinden en gezamenlijk te adviseren en visie te ontwikkelen. Hiermee geven we een sterk signaal dat we ook als raad een partner zijn in het ontwikkelen en verbeteren van het beleid in Vlaanderen.

Contact