Jaarverslag Vlaamse Raad WVG 2020

Het digitale jaarverslag 2020 weerspiegelt het eerste volledige werkjaar van de Vlaamse Raad WVG. De coronacrisis had een grote impact op de inhoud van het advieswerk en de manier van werken van de raad. We brachten op eigen initiatief een uitgebreid advies uit over de aanpak van de coronacrisis en de lessen die we hieruit kunnen trekken. De raad deed meer dan honderd aanbevelingen om in de toekomst zulke crisissen beter aan te pakken en te beheren.

In 2020 bracht de raad in totaal vijftien adviezen uit. Zo uitte de raad kritiek op het invoeren van nieuwe drempels voor sociale rechten binnen de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Ook over de stopzetting van het basisondersteuningsbudget maakte de raad heel wat opmerkingen. We spraken ons uit over de kwaliteit van de kleuteropvang en de organisatie van de buitenschoolse opvang en activiteiten. De raad deed ook enkele aanbevelingen voor de verdere uitvoering van het contactonderzoek n.a.v. de corona-epidemie en de verwerking van gegevens van mogelijks besmette burgers.

Contact