Jaarverslag Vlaamse Raad WVG 2019

In 2019 startte de nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Raad WVG) zijn werkzaamheden. Het jaarverslag 2019 geeft een overzicht van de activiteiten van het voorbije jaar.

De opstart van de raad bracht een aantal inhoudelijke, organisatorische en operationele opdrachten met zich mee. Zo legden de leden de doelstellingen die de raad nastreeft vast in de missie en visie. De Vlaamse Raad WVG wil gedragen akkoorden sluiten met de Vlaamse Regering evenals de regelgever adviseren op strategisch niveau. Hierbij houdt men steeds het algemeen belang voor ogen en streeft men naar een maatschappelijk verantwoord, duurzaam en innovatief beleid.

De procedures werden in een huishoudelijk reglement gegoten. Dit reglement werd samen met de Vlaamse Regering opgesteld en goedgekeurd.
Tot slot werden er in de vier kamers van de Vlaamse Raad WVG telkens een voorzitter en een ondervoorzitter verkozen.

Naast de werkzaamheden in het kader van de opstart van de raad, heeft de raad in 2019 ook al enkele reactieve adviezen uitgebracht en werd er gestart met het opmaken van adviezen die de raad op eigen initiatief neemt. Deze adviezen maken deel uit van het nieuwe werkprogramma van de raad.

 

Contact