Advies woongelegenheden jongdementie

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Ontwerp BVR houdende toekenning planningsvergunning en erkenning van woongelegenheden jongdementie