Advies woongelegenheden jongdementie

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Ontwerp BVR houdende toekenning planningsvergunning en erkenning van woongelegenheden jongdementie