Advies winstverdeling Nationale Loterij

advies op vraag
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Jan Jambon
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Programmadecreet van 22 december 2023 bij de begroting 2024 wat betreft de subsidies die toegekend worden uit de winst die afkomstig is van de Nationale Loterij en die aan de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend

Contact