Advies wijziging oprichtingsdecreten van agentschappen opgroeien regie en uitbetaling groeipakket

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De raad is tevreden dat de Vlaamse overheid de gegevensdeling tussen de lokale besturen en het Agentschap Opgroeien Regie en het VUTG nu structureel verankerd. Hij pleit ervoor het potentieel van dit decreet te maximaliseren door actief de mogelijkheden te promoten zodat alle lokale besturen bekend en vertrouwd geraken met de geboden instrumenten.

Verdere verduidelijking over de concrete mogelijkheden betreffende de uitbesteding van de betaling van lokale voordelen is aangewezen. De raad geeft hieromtrent alvast mee dat er gewaakt moet worden dat de praktische uitvoering van zulke uitbesteding de primaire doelstellingen en mandaten van de betrokken partijen niet mag belemmeren.

Contact