Advies wijziging van het groeipakketdecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

Met deze volgende stap in het evaluatietraject van het Groeipakket voert de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen en beleidsaanbevelingen door om het Groeipakket te optimaliseren.

De Vlaamse Raad WVG is tevreden, zowel met het voorbereidende traject als met de voorliggende aanpassingen maar had gehoopt op een uitgebreidere en fundamentelere wijziging. Om ook de problemen die in de praktijk worden vastgesteld een passende oplossing te bieden, pleit de raad voor een continue monitoring en optimalisatie van het Groeipakket.

Contact