Advies wijziging eerstelijnsdecreet 2019

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, de hervorming van de zorgraden en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het digitale zorg- en ondersteuningsplan, de financiering van eerstelijnszorgaanbieders en voor beleidsdoeleinden

Met wijzigingen aan het eerstelijnsdecreet worden nieuwe stappen gezet in de richting van integrale zorg en ondersteuning. Het voorziet instrumenten als het digitaal zorg- en ondersteuningsplan en de zorgcoördinatie en het casemanagement. Deze moeten nu in praktijk worden gebracht en worden ondersteund zodat alle actoren op het terrein samen kunnen zoeken en evolueren naar wat echt werkt. Het is belangrijk om daarbij ook in te zetten op het immateriële. Om de inzichten en attitudes op het terrein verder te laten rijpen, zijn opleiding en ondersteuning nodig.

Integrale zorg en ondersteuning voor een persoon met zorgbehoefte is wars van grenzen tussen sectoren en tussen lijnen. Naast de hervorming van de eerste lijn zijn er in het beleidsdomein WVG heel wat integratiebewegingen aan de gang.

Daarom roept de wijziging van het eerstelijnsdecreet vandaag toch heel wat vragen op. Zo is onduidelijk hoe dit decreet zich verhoudt tot het verwachte voorontwerp van decreet over de organisatie van een geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid en tot de visie en regelgeving in VAPH en Opgroeien in het algemeen. De raad heeft ook vragen over de afstemming tussen de bevoegdheden op Vlaams en federaal niveau. Om de doelstellingen van de Vlaamse overheid te realiseren en te vermijden dat beide overheden twee verschillende wegen bewandelen is een samenwerking met de federale actoren noodzakelijk.

Ook de actoren die zich traditioneel meer op de tweede of derde lijn situeren, moeten deel uitmaken van een integratiebeweging die streeft naar een integrale zorg en ondersteuning. Het is in dat licht vreemd dat dit voorontwerp van decreet de ziekenhuizen nergens als partner opneemt.

Verder in zijn advies formuleert de raad nog concrete bedenkingen bij de nieuwe bepalingen in het eerstelijnsdecreet, onder meer over zorgcoördinatie en casemanagement, het digitaal zorg- en ondersteuningsplan, de zorgraden en de regionale zorgplatformen en over gegevensverwerking en beleidsrapportering.

Contact