Advies wijziging van het BVR betreffende de logo's

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp BVR tot wijziging BVR van 30 januari 2009 betreffende de Logo's, wat betreft de erkenning, werkgebieden en financiering

De Vlaamse Raad WVG vindt het goed dat met een voorontwerp van besluit de werking van de Logo’s wordt geconsolideerd en verder geoptimaliseerd. De heroriëntering sluit aan bij gewijzigde noden op het terrein. Maar de raad vindt het een gemiste kans dat de Vlaamse Regering dit moment niet aangrijpt om het preventieve gezondheidsbeleid in haar geheel onder de loep te nemen. Ingrepen in de werking van de Logo’s brengen immers heel wat vragen met zich mee naar de verhouding ten aanzien van andere spelers in het brede preventielandschap. De raad mist afstemming en rolverduidelijking ten aanzien van andere terreinorganisaties, partnerorganisaties, eerstelijnszones en andere netwerken en actoren die werken aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

De opdrachten van de Logo’s worden fors uitgebreid naar zeven settings: onderwijs, werk, lokale besturen, gezin, vrije tijd, zorg & welzijn en rechtstreeks naar de burgers. De raad steunt deze beweging, volgens het principe van “health in all policies”. Maar hij acht het niet realistisch dat de Logo’s hun nieuwe opdrachten op een kwaliteitsvolle manier kunnen waarmaken in een budgetneutraal kader. Sowieso moeten de door Vlaanderen beschikbaar gestelde middelen voor preventie omhoog, dus ook voor de bijkomende opdrachten van de Logo’s.