Advies wijziging basisondersteuningsbudget

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de wijziging van het basisondersteuningsbudget

De Vlaamse Regering wil de drie zorgbudgetten binnen de Vlaamse sociale bescherming omvormen tot één zorgbudget. De Vlaamse Raad WVG ziet kansen in zo’n eengemaakt zorgbudget als dat het gebruik vereenvoudigt en verbetert en effectief tegemoetkomt aan de noden. De Vlaamse Raad WVG kan echter niet akkoord gaan met wat nu gebeurt. Ondanks het feit dat er nog geen blauwdruk van dit nieuwe zorgbudget bestaat, beslist de Vlaamse Regering al om één van de drie zorgbudgetten, het basisondersteuningsbudget (BOB), af te bouwen.

Goed beleid vraagt om eerst de krijtlijnen van het nieuwe zorgbudget uit te werken en dan pas bestaande instrumenten in te perken. Als het BOB nu al uitdooft, zullen de basisondersteuningsnoden van heel wat personen met een handicap onbeantwoord blijven. Daar kan de raad niet mee akkoord gaan: de beleidsplannen kunnen pas uitvoering krijgen wanneer het alternatief gekend is en in werking treedt. Daarom roept de Vlaamse Raad WVG de Vlaamse Regering op om vaart te zetten achter de blauwdruk van het eengemaakte zorgbudget en de stakeholders daarbij te betrekken.