Advies voorontwerp van decreet tot wijziging van decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, wat betreft de overgangsbepalingen

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De voorbije maanden bracht de Vlaamse Raad WVG verschillende adviezen uit over de geplande transitie met betrekking tot de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten (BOA). De rode lijn doorheen deze adviezen is steeds een oproep naar meer duidelijkheid, zekerheid en ondersteuning geweest. De raad vindt het dan ook teleurstellend dat er vandaag opnieuw wijzigingen worden doorgevoerd die de rechtszekerheid voor de lokale besturen, de organisatoren van de buitenschoolse kinderopvang en de gezinnen niet ten goede komt. In het hele traject blijven er te veel onbekenden en onzekerheden overeind die zo snel mogelijk moeten weggewerkt worden om ervoor te zorgen dat alle betrokken actoren zich wel geïnformeerd over opzet en gevolgen én met voldoende vertrouwen kunnen scharen achter het traject.