Advies voorontwerp van decreet tot wijziging van decreet van 27 april 2018 tot regeling van toelagen in het kader van gezinsbeleid, wat betreft invoering van ondersteuningstoeslag

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De raad ziet de integratie van het BOB in het Groeipakket als een positief initiatief gezien de beperkte en samenvallende doelgroep. De raad roept wel op om voor de Brusselse kinderen en hun gezinnen voldoende begeleidende en proactieve maatregelen uit te werken zodat de effectiviteit en efficiëntie van de beschermingsmaatregel gegarandeerd wordt.
De inkanteling mag bovendien geen besparing betekenen op de financiële ondersteuning van kinderen met een specifieke zorgnood. Niet nu, maar zeker ook niet in de toekomst. Tot slot blijven er onduidelijkheden overeind over de continuïteit van de ondersteuning bij kinderen en jongeren eens er geen recht meer is op het Groeipakket. De raad hoopt dat hier snel duidelijkheid over komt.