Advies voorontwerp van decreet over kwaliteit van zorg beleidsdomein WVG

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

Een sterk kwaliteitsbeleid voor welzijn, volksgezondheid en gezin, dat mee wordt gedragen door alle stakeholders in het beleidsdomein, kan een belangrijke wissel op de toekomst zijn. Daarbij moeten we een omslag maken in het denken over kwaliteit waarbij stakeholders vertrekken van vertrouwen in elkaar en (nog) meer gaan inzetten op de impact van wat ze doen. Het voorontwerp van decreet waarover de raad adviseert, mist dit co-creatief karakter. Door het voorziene belanghebbendenoverleg in te bedden in de Vlaamse Raad WVG kan die co-creatie wel gegarandeerd worden.
 
Het voorontwerp van decreet bevat een aantal goede principes, maar legt vooral nadruk op de controle van kwaliteit. Er is minder aandacht voor de ondersteuning van kwaliteitsontwikkeling. De raad vindt dat hier meer evenwicht nodig is. Daarnaast benadrukt de raad in zijn advies dat een evenwichtige kwaliteitsevaluatie meer moet zijn dan het meten van output en outcome alleen. Zowel de ingezette middelen, de processen als de resultaten moeten in beeld komen. Het is ook belangrijk om de administratieve lasten te bewaken bij het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid en een blijvende aandacht te schenken aan werkbaar werk voor professionals.
 
De raad bespreekt verder in het advies de verschillende artikels van het voorontwerp van decreet en doet een aantal suggesties ter verbetering.

Contact