Advies voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering doorgaande lijn kinderopvang kleuteronderwijs en kleuteropvang

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby’s en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang

De Vlaamse Regering zal een subsidie toekennen voor twaalf projecten waarin lokale samenwerkingsverbanden gedurende een periode van drie jaar gericht en vernieuwend kunnen werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot zes jaar. Het is goed dat dit initiatief ruimte en middelen biedt voor innovatie en bottom-up leren wat werkt voor de integratie van kinderopvang, kleuteronderwijs en buitenschoolse opvang.

In afwachting van structureel beleid dat een doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs faciliteert, steunt de raad de gekozen formule, namelijk projecten met daarbij de mogelijkheid tot experimenteerruimte voor de sectoren. In zijn advies benadrukt de raad wel dat het opzetten van regelluwte en experimenteerruimte alleen onder bepaalde voorwaarden kan. Deze voorwaarden zijn in het advies benoemd, naast verschillende aanbevelingen voor de selectie en de evaluatie van de projecten.