Advies Vlaams meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag (Meldpunt GOG)

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van het Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag (Meldpunt GOG)

Het is voor de raad belangrijk om mensen die grensoverschrijdend gedrag ervaren op een zo laagdrempelig mogelijke manier de mogelijkheid te geven hiervan melding te maken en geholpen te worden. Het nieuwe Vlaamse Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag kan hieraan op termijn bijdragen áls het zich aanvullend opstelt ten aanzien van de bestaande meldpunten, er in slaagt om algemene bekendheid te verwerven en voldoende expertise ontwikkelt door onder andere een vlotte samenwerking op te zetten met het werkveld dat al heel wat ervaring en kennis heeft vergaard. In zijn advies formuleert de raad nog enkele aanbevelingen en kritische reflecties (o.a. over het ontheffen van de plicht tot geheimhouding, over het delen van gegevens en over het recht op betwisten van uitspraken/aanbevelingen van het meldpunt).

Contact