Advies verslag duurzaamheid en armoede

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Tweejaarlijks verslag Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting: Duurzaamheid en Armoede

In zijn advies roept de raad alle actoren op om het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de vele aanbevelingen ter harte te nemen en te vertalen in een ambitieus beleid rond duurzaamheid en armoede.

Contact