Advies uitvoeringsbesluit kwaliteitsdecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2023 over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de organisatie van het belanghebbendenoverleg

Het kwaliteitsdecreet van 5 mei 2023 bevat een aantal vernieuwende elementen waaronder het belanghebbendenoverleg. Dit is het instrument dat de regelgever naar voor schuift om in de toekomst met de betrokken stakeholders in co-creatie aan een kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te werken. De raad adviseert over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering dat hieraan uitvoering geeft.

Contact