Advies toekenning kwaliteitslabel organisatoren van kleuteropvang

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De Vlaamse Regering wil een kwaliteitslabel invoeren voor de buitenschoolse opvang. Dit kwaliteitslabel is voor de Vlaamse Raad WVG maar één instrument om aan een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang te werken. Gezien het vrijblijvend karakter van het kwaliteitslabel kan het op zichzelf niet voor elke Vlaamse kleuter kwaliteitsvolle opvang garanderen. Daarvoor moet een meer omvattend kwaliteitskader worden uitgewerkt, dat de kwaliteit van de nestfunctie, de kwaliteit van de webfunctie en de allround kwaliteit van de buitenschoolse opvang op een bepaald grondgebied omvat.
Voor de raad is een kwaliteitslabel kleuteropvang dus slechts een eerste, zeer onvolkomen, stap in een traject naar meer kwaliteit. De raad roept de Vlaamse overheid met aandrang op om dit traject, samen met de lokale besturen, verder te lopen en te versterken. De raad vraagt ook om snel werk te maken van het inspiratiekader via een degelijk participatief traject. De raad meent dat het uitvoeringsbesluit over het kwaliteitslabel kleuteropvang de lat voldoende hoog moet leggen. Er mag niet ingeboet worden op de kwaliteit  van de organisaties met een nestfunctie voor kleuters

 

Contact