Advies selectieve participatietoeslagen voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018, wat betreft het recht op selectieve participatietoeslagen voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen

Het voorontwerp van decreet stelt voor om een nieuwe gezinscategorie ’NBMV’ toe te voegen in de groeipakketregelgeving. Zo komen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen niet langer automatisch in aanmerking voor de hoogste selectieve participatietoeslag. De Vlaamse Raad WVG gaat akkoord met dit voorstel, maar vraagt om een correcte operationalisering en adequate classificatie van niet begeleide minderjarige vreemdelingen. De raad benadrukt dat het belangrijk is dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die alleen wonen recht hebben op de schooltoeslag als ’alleenstaande’ of ’zelfstandige’ leerling, ongeacht hun leeftijd.

Contact