Advies samenwerkingsakkoord verwerking gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke
Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-1

De Vlaamse Raad WVG adviseert positief over de samenwerking van de verschillende overheden in ons land om een gemeenschappelijk informatiesysteem op te zetten voor de praktische organisatie van de vaccinatie tegen COVID-19. Er moeten wel een aantal randvoorwaarden vervuld zijn voor het uitnodigingen van burgers om zich te laten vaccineren en voor het registreren van zij die ondertussen gevaccineerd zijn. Zo moeten de correcte gegevensdeling en de bescherming van de privacy van de burger verzekerd zijn. Blijvende garanties voor de bescherming van persoons- en gezondheidsgegevens zijn noodzakelijk om de vaccinatiestrategie succesvol uit te rollen en het vertrouwen van de bevolking te bewaren en te bevorderen.