Advies samenwerkingsakkoord Vaccinet+

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits
Advies over voorontwerp van decreet houdende instemming met samenwerkingsakkoord betreffende gezamenlijke gegevensverwerking in kader van contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn

De raad gaf advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

De raad staat positief tegenover het voorzien van een rechtsgrond voor de registratie van vaccinaties van Belgische inwoners die zijn toegediend in het buitenland (na de toestemming van de betrokken persoon). Deze registratie is van belang om de vaccinatiegraad in België op te volgen en gerichte acties te ondernemen indien nodig.

De raad blijft bezorgd over het respecteren van de anonimiteit in zeer kleine segmenten. Hij erkent dat er een evenwichtige benadering nodig is tussen het beschermen van de privacy van de gevaccineerde personen en het verzamelen en analyseren van hun gegevens ten behoeve van het (beheer van het) vaccinatieproces. Hij is tevreden om te lezen dat het eHealthplatform, als intermediaire organisatie, erover zal waken dat de aan de Vlaamse Gemeenschap teruggekoppelde vaccinatiegraad anoniem is.

Contact