Advies samenwerkingsakkoord CoBRHA+

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot CoBRHA+

De raad is tevreden over het voorliggende samenwerkingsakkoord met betrekking tot CoBRHA+ en maakt geen inhoudelijke opmerkingen over dit samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van instemmingsdecreet. Wel gaat de raad kort in op het belang van goede gegevensuitwisseling en de afspraken die daarvoor nodig zijn tussen de verschillende beleidsniveaus.

Contact