Advies rechtspositie van de minderjarige

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van ht decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarig in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

Minderjarigen die verblijven in de jeugdhulp, een VAPH-voorziening, een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum bevinden zich in specifieke situaties, die ook specifieke rechten en een rechtsbescherming op maat vereisen. De raad vindt het zeer goed dat de Vlaamse Regering hun rechtsbescherming nu grondig actualiseert.

Deze actualisering gebeurt volgens de raad best door middel van een globaal kader voor de rechtspositie van minderjarigen dat algemeen is waar mogelijk maar zeker ook specifiek waar nodig. De raad is van mening dat dit niet volledig wordt gerealiseerd door te werken met een generieke rechtsbasis en één decreet voor alle minderjarigen die een vorm van hulpverlening gebruiken – zoals de Vlaamse Regering nu voorstelt. De raad adviseert dan ook om het decreet betreffende de rechtspositie op te splitsen in bepalingen voor minderjarigen in de jeugdhulp, voor minderjarigen binnen de zorg voor personen met een handicap en voor minderjarigen in de jeugddelinquentie.

Verder vraagt de raad om kritisch te bekijken welke regels echt thuishoren in een decreet betreffende de rechtspositie van minderjarigen, en welke beter in een andere vorm van regelgeving worden uitgewerkt.