Advies programmadecreet BO 2024

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Vlaamse Raad WVG betreurt verstrenging voorrangsregeling kinderopvang en pleit voor een structurele indexering van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

De Vlaamse Raad WVG is erg bezorgd over de recente beslissing van de Vlaamse Regering om de voorrangsregeling voor kinderopvang aan te scherpen. Dat brengt volgens de raad de sociale en pedagogische doelstellingen van kinderopvang in gevaar en bemoeilijkt het betreden van de arbeidsmarkt. De raad pleit voor een evenwichtigere voorrangsregeling die de drie functies van kinderopvang op gelijke voet respecteert en doet een dringende oproep aan de Vlaamse Regering om deze herziening te heroverwegen.

Daarnaast verwelkomt de raad de verhoging van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden tot 140 euro. Toch benadrukt hij het belang van een zorgbudget dat de kosten volledig dekt en dringt hij aan op de implementatie van een decretaal vastgelegde indexering.

De raad uit verder zijn bedenkingen over de afschaffing van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers in de sector WVG. Ook over de toewijzing van middelen die oorspronkelijk bedoeld waren voor de ontwikkeling van sociale woonprojecten voor de bouw en verhuur van studentenkoten formuleert de raad opmerkingen.

Contact