Advies programmadecreet BA2019 en BO2020

    advies op vraag
    Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
    Matthias Diependaele
    Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

    Kamers en trefwoorden