Advies over voorontwerp van decreet organisatie geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Hilde Crevits

De Vlaamse Raad WVG stelt vast dat de doelstellingen en principes uit het voorontwerp van decreet over de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid breed gedragen zijn. Dat is een goede basis voor de ontwikkeling van het toekomstige beleid.

Het proces van co-creatie om tot dit voorontwerp van decreet te komen, werd gaandeweg ten goede bijgestuurd. Er kan uit geleerd worden om toekomstige participatieprocessen nog beter vorm te geven.

Het is goed dat er ruimte is gemaakt voor innovatie en sociaal ondernemerschap. Het blijft wel onduidelijk hoe de stap zal worden gezet van proeftuinen naar een meer duurzaam netwerkmodel. Er zal een financieel groeipad nodig zijn om zowel in het bestaande aanbod als in de instrumenten uit dit decreet te investeren.

De raad vraagt ook om erover te waken dat de sector van de preventieve gezinsondersteuning het laagdrempelige niet verliest in deze oefening. De raad roept ook op om onderwijs snel te betrekken bij de verdere uitwerking van dit traject.

Contact