Advies over het voorontwerp van BVR tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de Vlaamse sociale bescherming

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Wouter Beke

De Vlaamse raad WVG kan niet akkoord gaan met de bijkomende drempels die de Vlaamse Regering met dit wijzigingsbesluit plant uit te voeren. Deze verstrengingen zullen een daling van het bestaande beschermingsniveau betekenen, en zullen kwetsbare personen uitsluiten van financieel toegankelijke zorg en ondersteuning. De raad vindt deze drempels niet rechtvaardig en wijst erop dat ze niet bijdragen tot een sociaal inclusief beleid.

Met betrekking tot de integratie van de revalidatieziekenhuizen is de raad zeer tevreden dat er – ondanks de dubbele bevoegdheid – voor één patiëntenfactuur wordt geopteerd.
De raad ziet bovendien de integrale opname van de huidige manier van werken in het kader van de maximumfactuur (MAF) als een eerste positief signaal richting een interfederale MAF en hoopt dat de modaliteiten van deze regeling snel worden uitgewerkt. De raad pleit er verder voor om alle deelnemers aan een MDO te vergoeden, en een vergoedbaar vervolgoverleg mogelijk te maken indien dit nodig zou zijn.