Advies over de verzelfstandiging OPZ Geel en Rekem

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits

De Vlaamse Regering wil de openbare psychiatrische zorgcentra van Geel en Rekem verzelfstandigen. Dat is een ingrijpende beslissing die de regering onvoldoende motiveert volgens de Vlaamse Raad WVG. Het is ook niet duidelijk op welke evidentie en onderzoek deze keuze gebaseerd is.

Het voorontwerp van decreet kan dan ook niet rekenen op de steun van de Vlaamse Raad WVG. De raad maakt in zijn advies fundamentele opmerkingen en bezwaren bij de keuzes die gemaakt worden, bij de motivatie die de Vlaamse Regering voor deze keuzes voorlegt, bij de uitvoering van het regelgevende kader en bij het gebrek aan voorafgaand overleg met de betrokkenen.

Contact